Bezmaksas piegāde pirmajam pasūtījumam ar kodu BERRIE23

Privātuma politikas paziņojums Oy Roberts Ab klientiem

Atjaunots 1.4.2020

Kontrolieris

Uzņēmuma nosaukums (uzņēmuma ID)

Oy Roberts Ab

Inkilänkatu 3

20300 Turku

(turpmāk “mēs”)

Kontaktpersona klientu reģistrācijas jautājumos 

Siv Böhling

siv.bohling@roberts.fi

Reģistra nosaukums

KLIENTU REĢISTRS

Kāds ir personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats?

Personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgās intereses, kuru pamatā ir attiecības ar klientiem.

Personas datu apstrādes mērķi ir:

  1. mūsu produktu un pakalpojumu piegāde un attīstība;
  2. mūsu līgumisko un citu solījumu un saistību izpilde;
  3. rūpes par attiecībām ar klientiem.

Kādus datus mēs apstrādājam? 

Mēs apstrādājam sekojošos klientu vai citu datu subjektu personas datus klientu reģistrā:

  1. datu subjekta pamatinformācija*, piemēram, vārds, klienta numurs, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasūtījumu vēsture un pasūtījumu izsekošanas informācija;
  2. informācija par uzņēmumu un uzņēmuma kontaktpersonām*, piemēram, uzņēmuma ID, kontaktpersonu vārdi un kontaktinformācija;
  3. informācija par attiecībām ar klientiem un par līgumiem, piemēram, par iepriekšējiem un pašreizējiem līgumiem un pasūtījumiem.

Ar zvaignzīti apzīmēto personas datu sniegšana ir obligāta. Bez nepieciešamās informācijas mēs nevaram nodrošināt produktu un / vai pakalpojumu.

No kurienes mēs iegūstam datus?

Galvenokārt mēs iegūstam informāciju no šādiem avotiem: klienta sniegtie personas dati, iedzīvotāju reģistrs, valdības iestādes, kredītinformācijas uzņēmumi, kontaktinformācijas pakalpojumu sniedzēji un citi līdzīgi uzticami avoti.

Šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem personas datus mēs varam vākt un atjaunināt arī no publiski pieejamiem avotiem, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no iestādēm vai citām trešajām personām, piemērojamo normatīvo aktu ietvaros. Šāda datu atjaunināšana tiek veikta manuāli vai automatizēti.

Kam mēs atklājam datus un vai mēs pārsūtām datus ārpus ES vai EEZ robežām?

Mēs neizpaužam datus no klientu reģistra ārējām pusēm. Mēs varam atklāt jūsu personisko informāciju ar jūsu piekrišanu ārējām pusēm, ar kurām mēs sadarbojamies prasību un sūdzību izskatīšanas jautājumos.

Mēs izmantojam apakšuzņēmēju pakalpojumus, kas mūsu vārdā apstrādā personas datus. IT vadību mēs esam uzticējuši ārējam pakalpojumu sniedzējam, kas uzglabā mūsu klientu personas datus savā drošajā un labi pārvaldītajā serverī.

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES / EEZ robežām.

Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi mēs tos glabājam?

Kontroliera datu bāze un faili ir aizsargāti ar standarta tehniskajiem pasākumiem. Lai piekļūtu klientu reģistram, lietotājam ir nepieciešams personīgais lietotājvārds un parole, kas tiek piešķirti tikai tiem mūsu darbiniekiem, kuri sava amata ietvaros ir tiesīgi apstrādāt klientu datus.

Mēs glabājam datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķim.

Mēs izvērtējam datu glabāšanas nepieciešamību, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus. Papildus mēs rūpējamies par to, lai reģistrā netiek glabāti nesaderīgi, novecojuši vai neprecīzi personas dati, ņemot vērā datu apstrādes mērķi. Kļūdas konstatēšanas gadījumā mēs nekavējoties labojam vai izdzēšam šādus datus.

Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jums ir tiesības pārbaudīt reģistrā glabātos personas datus par sevi un tiesības pieprasīt šo datu labošanu vai dzēšanu. Ja jums ir piekļuve jūsu datiem, varat tos rediģēt patstāvīgi. Ciktāl datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jums ir arī tiesības atsaukt vai mainīt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

Jums ir tiesības iebilst vai pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Īpašas situācijas gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret citām apstrādes darbībām, ja apstrādes likumīgais pamats ir likumīgās intereses. Savā pieprasījumā jums jāidentificē konkrētā situācija, kuras dēļ jūs iebilstat pret datu apstrādi. Mēs varam noraidīt šādu pieprasījumu tikai juridisko iemeslu dēļ.

Kas ir jūsu kontaktpersona datu apstrādes jautājumos?

Visus jautājumus un pieprasījumus, kas skar šo privātuma politiku, jūs varat iesniegt rakstveidā vai personīgi personai, kas minēta šīs Privātuma politikas otrājā (2.) sadaļā.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.